Intro

Den 9. november 2019 er det 30 år siden, at DDR-borgerne med talrige demonstrationer opnåede fuld rejsefrihed og inden for kort tid også demokrati og statsborgerskabet i det genforenede Tyskland. Mens kommunismen faldt sammen i sig selv.

East side Gallery

Denne berusende og lykkelige historiske begivenhed fascinerede langt de fleste, og jeg er som årgang 1969 gammel nok til, at jeg kunne være med i Berlin i slutningen af 1989 for at fejre nytår ved Brandenburger Tor. Vi dansede på muren, mens de østtyske grænsesoldater pligtskyldig uddelte de éndagsvisaer, som man dengang stadig skulle have, men hvis betydning forsvandt i løbet af natten: Betjentene løb tør for visumkortene og lod alle passere. Grænserne smuldrede væk.

Begejstringen blev fulgt af mange spørgsmål: Hvilket land befandt sig dér bag muren, hvad havde de befriet sig fra, og hvilken vej Tyskland nu ville tage?

Her knap 30 år senere er de spørgsmål stadig relevante, for at forstå tysk og europæisk historie. De spørgsmål var også udgangspunktet for to læringsbøger til gymnasiet.

Den ene er forankret i historiefaget:

Berlinmuren, historien – skæbnerne og den tyske genforening

Mens bog nummer to egner sig bedst til tysk, i det rammeteksten er på dansk, men samtidig er der mange tyske kildetekster.

Berliner Mauer –  historien – skæbnerne og den tyske genforening

Det er på én og samme tid også historien om Europas udvikling siden 1945, den storpolitiske koldkrigs-historie, DDR-historien, den tyske genforenings-historie og en række individers egen personlige rolle som medskabere af historiens gang.

For uden de enkelte menneskers indsats bliver historien tør og fattig. Jeg har forsøgt at gøre den levende gennem den rigdom af historier, jeg har fået fra de 10 interviewpersoner, der er med til at gøre denne historie relevant, nutidig og vedkommende.

Lige fra den sidste DDR-ministerpræsident, nogle af de meste markante oprøre, den overbeviste kommunist, der siden kom på andre tanker, den vesttyske korrespondent og den unge kvinde, der blev forsøgt hyret til Stasi lige før murens fald:

Historiske kilder kan være aldeles levende. Mange af de interessante historiske aktører og vidner har historier at fortælle, der minder om fiktion. Hvis det da ikke lige var, at det er ganske virkeligt.

Jeg glæder mig til at dele historien og historierne med dig. Både gennem bøger, foredrag og den guide og Berlinmuren idag som du kan læse mere om på denne netside.

Lasse Soll Sunde

BerlinWall-BrandenburgGate
Den forhadte Berlinmur blev hurtigt indtaget af berlinerne i dagene efter den 9. nov. 1989, og forsvandt stort set fra bybilledet i det følgende år. Konsekvenserne af muren har dog ikke sluppet sit tag i det genforenede Tyskland

– Guide og foredrag